OCR - optyczne rozpoznawanie znaków

OCR to narzędzie służące do rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym o postaci rastrowej. Zadaniem OCR jest rozpoznanie tekstu w zeskanowanym dokumencie (np. papierowym formularzu lub stronie książki). Poniższy konwerter przetwarza zeskanowane dokumenty, cyfrowe zdjęcia dokumentów i pliki PDF do postaci edytowalnej.

Zamień swoje skany i zdjęcia na edytowalny tekst i dokumenty

Skorzystaj z konwertera OCR znajdującego się poniżej aby zamienić obrazy na tekst. Możesz wybrać docelowy format pliku: WORD docx, EXCEL xlsx lub txt.

Wybierz obraz lub skan który chcesz zamienić na edytowalny tekst
Google+